SỬ DỤNG PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EASYINVOICE KHÁCH HÀNG ĐƯỢC PHỤC VỤ NHỮNG DỊCH VỤ:

 Dịch vụ tư vấn sử dụng

- Tư vấn về lựa chọn sử dụng phần mềm phù hợp với mô hình quản lý của công ty

- Tư vấn về sử dụng phần mềm sau bán hàng

 Dịch vụ đào tạo sử dụng

- Đào tạo trực tiếp tại Doanh nghiệp

- Đào tạo theo yêu cầu của Doanh nghiệp

 Dịch vụ hỗ trợ từ xa

- Hỗ trợ qua điện thoại: 1900 56 56 53 – 0919 510 089

- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua TeamViewer

- Hỗ trợ qua Email: contact@softdreams.vn

- Hỗ trợ hỏi đáp qua website: http://easyinvoice.vn/ - http://softdreams.vn/

- Hỗ trợ qua Facebook: https: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/

 Hotline hỗ trợ

- 1900 56 56 53 -  0888 665 029