DANH SÁCH DOANH NGHIỆP RỦI RO CAO VỀ THUẾ SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ HÀNG THÁNG

20-02-2019

Căn cứ theo Dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử (HĐĐT), các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế sẽ không được sử dụng HĐĐT bình thường mà phải chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT có mã xác thực có mã xác thực của cơ quan thuế. Theo đó, các doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đến danh sách doanh nghiệp rủi ro cao về thuế nhằm thực hiện đúng quy định của Chính phủ.

 

Danh sách doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế sẽ được công bố hàng tháng

Xác định doanh nghiệp rủi ro cao về thuế dựa trên cơ sở nào?

Theo Khoản 7 điều 12 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với các trường hợp rủi ro cao về thuế cùng một số trường hợp khác. Trong dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP vừa qua, Bộ Tài chính đã đề cập về những vấn đề này, trên cơ sở kế thừa hướng dẫn về doanh nghiệp thuộc diện rủi ro phải mua hóa đơn của cơ quan thuế và các trường hợp được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro được cơ quan thuế xác định thông qua:

- Bộ tiêu chí về lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế GTGT tại Quyết định số 1005/QĐ-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Bộ tiêu chí và chỉ số lựa chọn người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế tại Quyết định số 1006/QĐ-BTC.

- Bộ tiêu chí và chỉ số phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn tại Quyết định số 253/QĐ-BTC ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Công bố doanh nghiệp thuộc diện rủi ro vào ngày 15 hàng tháng

Vào ngày 15 hàng tháng, cục trưởng cục thuế ban hành quyết định kèm theo danh sách DN, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thực hiện áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế trong 24 tháng hoạt động liên tục. Sau thời gian 24 tháng sẽ được chuyển sang sử dụng HĐĐT không mã nếu được cơ quan thuế xác định không thuộc trường hợp rủi ro, đáp ứng được điều kiện sử dụng HĐĐT không mã, và có đề nghị thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT.

Dự thảo thông tư cũng quy định 2 trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế. Cụ thể: Trường hợp thứ nhất là DN đang sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế có hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để trốn thuế, gian lận thuế và bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế; DN được cơ quan có liên quan (Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Công an và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật) thông báo cho cơ quan thuế nơi DN đóng trụ sở về việc có hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Thời điểm không được sử dụng HĐĐT không mã của DN được tính từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành. Khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế, cơ quan thuế ghi rõ tại quyết định xử phạt thời điểm DN không được sử dụng hóa đơn không mã mà phải chuyển sang sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế.

Trường hợp thứ 2 là DN, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc các trường hợp rủi ro theo tiêu chí đánh giá rủi ro của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Với những cơ sở xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, quy định mới về việc bắt buộc chuyển đổi hóa đơn điện tử/hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế thì các doanh nghiệp cần thiết phải cập nhật những thông tin mới từ ngành thuế. Chính vì vậy, hãy cùng EasyInvoice chia sẻ nhiều thông tin hữu ích trên website hoặc fanpage và hãy để EasyInvoice cùng đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc triển khai hóa đơn điện tử được thuận lợi hơn.

 

TRA CỨU DANH SÁCH DOANH NGHIỆP RỦI RO: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt

Nguồn tham khảo: Thời báo tài chính Việt Nam

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn