ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN XÁC THỰC NHƯ THẾ NÀO?

10-01-2018

EasyInvoice - Khi hóa đơn điện xác thực đang là xu hướng và đang đi vào hoạt động của các doanh nghiệp một cách nhah chóng thì tất cả các doanh nghiệp tất yếu phải triển khai. Vậy đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử xác thực như thế nào, cùng chúng tôi tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

 

Lợi ích mà hóa đơn điện tử xác thực đem đến

 

Hóa đơn điện tử xác thực đem đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Hóa đơn điện tử xác thực đem đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

 

 

Có thể quan thể bạn quan tâm

Tạo hóa đơn và nguyên tắc tạo hóa đơn điện tử

Lập và gửi hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/NĐ-CP

Tại sao các doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice

 

Hóa đơn điện tử không chỉ đem đến lợi ích cho các doanh nghiệp mà còn góp phần lớn vào công cuộc quản lý của ngành Thuế.

Hóa đơn xác thực giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian: “không phải trả chi phí cho in ấn,  vận chuyển, chuyển phát hóa đơn; không phải mất quá nhiều thời gian ở cơ quan thuế để làm thủ tục giấy tờ…” Với lợi ích 2 “không” là hóa đơn xác thực đã siêu tiết kiệm cho doanh nghiệp.

 

Hóa đơn xác thực giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính về thuế và hóa đơn: khi sử dụng hóa đơn giấy, doanh nghiệp mỗi tháng sẽ phải thông kế việc sử dụng hóa đơn như thế nào bao gồm những hóa đơn bị gạch xóa, hóa đơn đã sử dụng, hóa đơn chưa sử dụng. Tuy nhiên, với hóa đơn xác thực lại khác, nó giảm thiểu tối đa các thụ tục hành chính rườm rà. Cụ thể cùng chúng tôi quan sát ở bức ảnh dưới đây.

 

Ngoài ra, hóa đơn xác thực góp phần đẩy mạnh công cuộc mua bán hóa đơn bất hợp pháp, làm giả hóa đơn. Đồng thời tăng uy tín và khẳng định sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp.

 

Đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực theo quy định

 

Đăng ký hóa đơn điện tử theo Quyết định 1209/2015/QD-BTC

 

Để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp căn cứ theo Quyết định 1209/2015/QD-BTC. Cụ thể như sau:

 

Thứ nhất, người đăng ký tiến hành truy cập phần mềm xử lý hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế viết tắt là VAN.  Sau đó, đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực, đăng ký chứng thư số để có thể ký điện tử trên hóa đơn xác thực để giao dịch với cơ quan thuế.

 

Thứ hai, sau khi nhận được xác nhận “đăng ký thành công” hoặc “không thành công từ cơ quan Thuế.

Đối với trường hợp xác nhận “đăng ký không thành công”, doanh nghiệp sẽ được nhận lý do vì sao không được xác nhận từ cơ quan  Thuế theo mẫu số 03/TB-HĐXT ban hành kèm theo Quyết định này.

Đối với trường hợp xác nhận “đăng ký thành công”, cơ quan thuế sẽ gửi tài khoản và mật khẩu của doanh nghiệp để doanh nghiệp sử dụng làm tài khoản đăng ký.

 

Thứ ba, nếu doanh nghiệp muốn sử dụng nhiều tài khoản đăng nhập thì có thể thực hiện từ đầu ở 2 bước trên.

Đó là những lợi ích và cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử xác thực cho các doanh nghiệp theo quy định của cơ quan Thuế.