CÔNG VĂN 2451/TCT-CS NĂM 2018 VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP RỦI RO CAO VỀ THUẾ

03-07-2018

Ngày 20/06/2018, Tổng cục Thuế đã ra Công văn 2451/TCT-CS gửi Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn điện tử.

 

Các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử

 

Tổng cục Thuế trả lời Công văn số 4558/CT-QLAC ngày 29/01/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về sử dụng hóa đơn điện tử. Căn cứ theo Công văn 2451/TCT-CS của Tổng cục Thuế thì các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế phải mua hóa đơn của cơ quan thuế hoặc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, Cục thuế Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế mua hóa đơn trong 12 tháng. Sau khi hết 12 tháng. căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn và việc kê khai, nộp thuế của doanh ngiệp, cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện.

Đồng thời, tại công văn này cũng thông tin thêm việc dự thảo Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử đang được xây dựng. Chính vì vậy, việc sử dụng hóa đơn điện tử chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Do đó, các doanh nghiệp cần gấp rút triển khai hóa đơn điện tử càng sớm càng tốt, tránh tình trạng ồ ạt, quá tải ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/