CHỈ TIÊU NGÀY, GIỜ KÝ TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BẮT BUỘC KHÔNG?

26-07-2019

Bạn hỏi:  Ngày, giờ ký có phải chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử không? Và khi nhận được hóa đơn điện tử mua vào đầy đủ các nội dung theo quy định nhưng không có ngày và giờ ký thì khấu trừ sẽ thực hiện ra sao?

EasyInvoice trả lời:  Với vướng mắc này, Cục thuế Hà Nội và Cục thuế Đồng Nai đã có công văn gửi đến Tổng cục thuế và trả lời doanh nghiệp. Hóa đơn điện tử EasyInvoice sẽ làm rõ về chỉ tiêu ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử dựa trên cơ sở là các công văn của hai Cục thuế nêu trên.

1. Đề xuất của Cục thuế Hà Nội tại Công văn 44743/CT-TTHT về chỉ tiêu ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử

Xây dựng công văn 44743 dựa trên căn cứ của các Nghị định có giá trị pháp lý cao như:

- Điều 6, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về nội dung trên hóa đơn điện tử

- Điều 30, Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định về dịch vụ cấp dấu thời gian

- Điều 7, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định thời điểm lập hóa đơn

- Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định lập hóa đơn

- Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Tuy nhiên, những văn bản này lại chưa có những quy định cụ thể và chi tiết về chỉ tiêu ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử. Theo đó, Cục thuế Hà Nội có đề xuất gửi lên Tổng cục thuế như sau:

Công văn 44743/CT-TTHT 2019 về chỉ tiêu ngày giờ ký trên HĐĐT Cục thuế Hà Nội

 

Ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử có bắt buộc không?

“Việc gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian ký hóa đơn điện tử là dịch vụ giá trị gia tăng gắn thêm thông tin vào thông điệp dữ liệu theo quy định tại Điều 30 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, không phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC và Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Do vậy, trường hợp đơn vị đã lập hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày, giờ ký hóa đơn điện tử, các chỉ tiêu khác thuộc danh mục các chỉ tiêu bắt buộc vẫn đáp ứng theo quy định tại các văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử, thì hóa đơn điện tử vẫn được xác định là phù hợp theo quy định”. Với đề xuất này, thì trên hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày và giờ ký vẫn được chấp thuận là hóa đơn hợp pháp theo quy định.

Nhận được hóa đơn mua vào nhưng không có giờ, ngày ký thì khấu trừ thuế ra sao?

Cục thuế Hà Nội có đề xuất như sau: “Trường hợp đơn vị nhận được các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của các nhà cung cấp có sử dụng hóa đơn điện tử không có ngày ký hóa đơn điện tử, các hóa đơn điện tử này phù hợp theo quy định của pháp luật thì đơn vị được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.” Do đó, khi nhận được hóa đơn mua vào không có chỉ tiêu ngày, giờ ký vẫn được khấu trừ thuế theo quy định.

Nội dung trên hóa đơn điện tử cần tuân thủ đúng theo quy định

 

2. Cục thuế Đồng Nai trả lời doanh nghiệp về chỉ tiêu ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử hóa điện tử tại Công văn 3134/CT-TTHT

- Trường hợp Công ty nhận được hóa đơn điện tử từ người bán, tại tiêu thức “Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán” không gắn ngày, tháng, năm thời gian được gắn vào thông điệu dữ liệu là không phù hợp với quy định tại Điều 3, Điều 5 và Điều 30 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2019 của chính phủ thì hóa đơn điện tử nêu trên được xem là không hợp lệ.

 - Trường hợp Công ty nhận hóa đơn điện tử từ người bán thì “chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán” gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian vào thông điệp dữ liệu quy định tại Điều 30 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ phải trùng với ngày, tháng, năm lập hóa đơn theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ. Đối với các hóa đơn điện tử Công ty đã nhận từ người bán không được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên thì được xem là hóa đơn điện tử không hợp lệ.

Với câu trả này, trường hợp hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày/giờ ký hóa đơn và trường hợp nhận hóa đơn mua vào không có ngày/giờ ký thì bị coi là không hợp lệ. Khi đó, doanh nghiệp cần tiến hành lập hóa đơn điện tử thay thế theo quy định.

Tham khảo công văn của Cục thuế Hà Nội và Cục thuế Đồng Nai nêu trên có thể thấy quy định về chỉ tiêu ngày/giờ ký trên hóa đơn điện tử khác nhau tùy vào từng cục thuế. Tuy nhiên, để có quy định chính thống và hướng dẫn chi tiết về vướng mắc này, các cục thuế và doanh nghiệp cần chờ đợi quy định của Tổng cục thuế sắp tới. Chính vì vậy, bản thân mỗi doanh nghiệp cần nắm bắt kịp thời những quy định mới cũng như yêu cầu từ phía cơ quan thuế quản lý về tình hình sử dụng hóa đơn điện tử nhằm tránh những sai phạm không đáng có.

Mẫu hóa đơn điện tử EasyInvoice có đầy đủ tiêu thức chứ ký số đầy đủ ngày tháng năm ký

 

Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice có khả năng tích hợp đầy đủ các tính năng cho quy trình tạo lập và xác thực hóa đơn theo yêu cầu của Tổng cục Thuế. Đồng thời, phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice hỗ trợ đầy đủ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT, 07KPTQ… theo quy chuẩn. Chính vì vậy khi sử dụng EasyInvoice, doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm trong việc khởi tạo và phát hành hóa đơn điện tử hợp pháp, đáp ứng đầy đủ nội dung và tiêu thức.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn