CÁCH XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP VIẾT SAI HÓA ĐƠN GTGT NHƯNG CHƯA GIAO CHO KHÁCH

05-04-2017

Khoản 1 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định: “Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai”.

 

Xem thêm Xử lý với trường hợp viết sai hóa đơn GTGT nhưng đã giao cho khách

 

Cụ thể cách xử lý như sau:

– Đối với trường hợp chưa xé hóa đơn viết sai ra khỏi cuống:

+ Bước 1: Gạch chéo các liên của số hóa đơn viết sai (không xé).

+ Bước 2: Xuất lại hóa đơn mới (đúng), xé và giao liên hai cho khách hàng.

– Đối với trường hợp hóa đơn viết sai đã xé ra khỏi cuống của quyển hóa đơn nhưng chưa giao cho khách hàng:

+ Bước 1: Gạch chéo các liên của số hóa đơn viết sai.

+ Bước 2: Xuất lại hóa đơn mới (đúng), xé và giao liên hai cho khách hàng.

+ Bước 3: Lưu giữ các liên của hóa đơn viết sai đã xé: Có thể kẹp tại cuống của hóa đơn hoặc để không bị thất lạc thì bạn có thể để riêng vào file kẹp trong tủ tài liệu.

Những trường hợp nêu trên, bên bán và bên mua phải sử dụng hóa đơn mới đúng xuất lại để kê khai hạch toán. Còn các hóa đơn viết sai đã gạch chéo là các hóa đơn xóa bỏ chúng ta chỉ lưu giữ chứ không dùng để kê khai hạch toán. Khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn các bạn cho các số hóa đơn viết sai đã gạch chéo này vào cột “xóa bỏ”.

 

Những lưu ý: 

– Bởi chúng ta chưa giao hóa đơn cho khách hàng nên bên bán không cần lập biên bản thu hồi hóa đơn.

– Cách xử lý này là dành cho trường hợp hóa đơn viết sai và được phát hiện ra sai sót trước khi giao hóa đơn liên 2 cho khách hàng (không phân biệt lỗi sai sót trên hóa đơn là gì).