CÁCH XÁC ĐỊNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG HỢP PHÁP

17-10-2018

Nhiều kế toán khi sử dụng hóa đơn điện tử vẫn chưa biết cách xác định hóa đơn điện tử không hợp pháp như thế nào. Từ đó, dẫn đến tình trạng khởi tạo, phát hành hóa đơn không hợp lệ hoặc nhận phải những hóa đơn không hợp lệ mà không biết. Chính vì vậy, bài viết này EasyInvoice sẽ giúp bạn cách xác định hóa đơn điện tử không hợp pháp.

 

Kế toán cần biết cách xác định hóa đơn điện tử không hợp pháp

 

Căn cứ theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử không hợp pháp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, hóa đơn không đáp ứng được các điều kiện về hóa đơn điện tử pháp. Cụ thể như: Hóa đơn không được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; không đảm bảo nội dung – tính toàn vẹn thông tin của hóa đơn điện tử; không đáp ứng được thời điểm lập hóa đơn điện tử và không đúng định dạng chuẩn dữ liệu của hóa đơn điện tử sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. (quy định tại khoản 5 Điều 4, các Điều 6, 7, 8 của Nghị định 119)

Thứ hai, sử dụng hóa đơn điện tử khi không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế; gửi hóa đơn điện tử khi chưa có mã của cơ quan thuế để gửi cho người mua đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; gửi hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế cho người mua sau khi có thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Thứ ba, lập khống hóa đơn điện tử; dùng hóa đơn điện tử của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác; lập hóa đơn điện tử phản ánh giá trị thanh toán thấp hơn thực tế phát sinh; dùng hóa đơn điện tử quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông.

Theo đó, để xác định được hóa đơn không hợp lệ các bạn cần đặc biệt bám sát 3 trường hợp trên nhằm tránh những sai sót không đáng có.

 

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM: HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EASYINVOICE

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/