20 Website Kế toán cần biết cho công việc - Phần mềm hóa đơn điện tử Easyinvoice

20 Website Kế toán cần biết cho công việc

Bởi EasyInvoice.vn - 30/09/2019 179 lượt xem

Khi làm kế toán việc giao dịch với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan và tìm kiếm những thông tin hỗ trợ cho công việc là cần thiết. Do đó, làm kế toán nhất thiết bạn phải biết những website dưới đây.

1. Website về Thuế

– Trang web của Tổng cục Thuế: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

– Trang tra cứu thông tin người nộp thuế: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp  – https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

– Trang tra cứu thông tin về hóa đơn: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

– Quyết định cưỡng chế hóa đơn: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

– Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng: http://nhantokhai.gdt.gov.vn

– Nộp thuế điện tử: https://nopthue.gdt.gov.vn

– Tra cứu thông tin của hộ, cá nhân kinh doanh: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct

– Tra cứu mã số thuế TNCN: http://canhan.gdt.gov.vn/ICanhan/ – https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx

– Cá nhân và Tổ chức chưa sử dụng chữ ký số gửi tờ khai Quyết toán thuế, đăng ký người phụ thuộc: http://thuedientu.gdt.gov.vn

– Gửi tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả: https://www.tncnonline.com.vn/Pages/dangkythue.aspx

Từ ngày 08/03/2018, hệ thống TNCNonline ngừng cung cấp dịch vụ gửi các tờ khai Quyết toán thuế TNCN, tờ khai Đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc (mẫu 02TH).

Hệ thống TNCN online giữ lại chức năng Gửi tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (Mẫu 01-TNCN) và các chức năng Tra cứu dữ liệu. Do vậy đề nghị Doanh nghiệp, Cá nhân, Tổ chức thực hiện.

– Doanh nghiệp gửi tờ khai Quyết toán thuế TNCN, đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc qua trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn hoặc trang http://thuedientu.gdt.gov.vn.

– Cá nhân và tổ chức chưa sử dụng chữ ký số gửi tờ khai Quyết toán thuế, đăng ký người phụ thuộc: http://thuedientu.gdt.gov.vn

– Với tờ khai Đăng ký cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (mẫu 01 – TNCN): https://tncnonline.com.vn

– Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt

2. Website Hải Quan

– Tra cứu thông tin nợ thuế: https://bit.ly/2Jgxbux

– Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan: https://bit.ly/2iMz1dX

– Tra cứu biểu thuế nhập khẩu tổng hợp: https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx

3. Website BHXH

– Nộp BHXH thông qua cổng giao dịch điện tử nếu dùng KBHXH: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/#/index

– Tra cứu mã số bảo hiểm xã hội: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

– Tra cứu cơ quan bảo hiểm: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.asp

– Tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

– Tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

– Tra cứu đơn vị tham gia BHXH: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 56 56 53

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388 0919 510 089

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 56 56 53 0961 949 588
0981 772 388