11 LỖI VỀ “CHỮ KÝ” VÀ MỨC PHẠT TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

11-05-2018

Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành ngày 1/5/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Theo đó, Nghị định này có quy định 11 lỗi vi phạm và mức phạt về chữ ký trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

 

 

Với quy định về lỗi và mức phạt về lỗi chữ ký khá lơn như vậy đòi hỏi kế toán cần có những lưu ý hết sức quan trọng tránh mắc phải những sai phạm kể trên.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/