07 CÔNG VIỆC – KẾ TOÁN, NHÂN SỰ PHẢI LÀM TRONG THÁNG 7/2018

10-07-2018

Dưới đây là 7 công việc mà các bạn kế toán – nhân sự bắt buộc phải thực hiện trong tháng 7 này nhằm tránh những sai phạm không đáng có xảy ra.

 

Kế toán nhất định phải làm 7 công việc này trong tháng 7/2018

 

Có thể bạn quan tâm

Lỗi nhỏ - Nhưng kế toán dễ bị mất việc!

Hóa đơn điện tử EasyInvoice dễ sử dụng không?

Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử EasyInvoice

1. Trước ngày 03/7/2018: thông báo tình hình biến động lao động

2. Hết ngày 20/7/2018: phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân và hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 6/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng.

3. Hết ngày 20/7/2018: báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

4. Hết ngày 30/7/2018: nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân và hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng quý II đối với doanh nghiệp khai thuế theo quý

5. Hết ngày 30/7/2018: báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý II

6. Hết này 31/7/2018: đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng

7. Cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Kế toán, hành chính phải đóng kinh phí công đoàn dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí công đoàn.

Trên là 7 công việc kế toán và hành chính bắt buộc phải làm trong tháng 7. Theo đó, kế toán và hành chính cần đặc biệt lưu ý nhằm thực hiện các nhiệm vụ, công việc đúng thời hạn tránh những xử phạt không đáng có.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/