24/7
0981 772 388
1900 56 56 53

06 công việc kế toán phải làm trong tháng 8/2019


Khởi động tháng mới bằng việc tổng hợp những công việc cần làm trong cả tháng, sẽ là một kế hoạch rất hay cho mỗi kế toán trong công việc. Việc này sẽ giúp kế toán không bỏ sót, không gặp phải những rắc rối liên quan đến pháp lý. Chính vì vậy, bài viết này hóa đơn điện tử EasyInvoice sẽ giúp kế toán nắm được các công việc phải làm trong tháng 8 chính xác, dễ nhớ nhất.

 

Kế toán cần nắm được những công việc phải làm trong cả tháng

 

Thứ nhất, thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng

– Căn cứ tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Việc làm quy định: trường hợp doanh nghiệp có biến động (tăng hoặc giảm) về số lượng người lao động làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở

– Thời hạn nộp trước 03/08/2019

Thứ hai, thực hiện nộp thuế GTGT tháng 7

– Căn cứ tại Thông tư 156/2013/TT-BTC Điểm a Khoản 3 Điều 10, quy định: thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Đông thời, đối tượng nộp tờ khai theo tháng sẽ được áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng.

– Thời hạn: hết ngày 20/8/2019

Thứ ba, nộp tờ khai thuế TNCN tháng 7

 Căn cứ tại Thông tư 156/2013/TT-BTC Điểm a khoản 3 Điều 10, quy định: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Theo đó, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong tháng 7/2019 thì phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất là ngày 20/8/2019.

– Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng; nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp không phải kê khai tháng đó.

– Thời hạn: hết ngày 20/8/2019

 

Kế toán phải nộp tờ khai TNCN tháng 7 hết ngày 20/8/2019

 

Thứ tư, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7/2019

– Căn cứ tại 27 tại thông tư 39/2014/TT-BTC và Khoản 4 Điều 5 Nghị định 119/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử quy định: mỗi tháng doanh nghiệp phải thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.

Cụ thể, đối tượng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng gồm:

+ Những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in;

+ Những doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

– Lưu ý:

+ Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

+ Hết thời hạn 12 tháng, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

– Thời hạn: hết ngày 20/8/2019

Thứ năm, trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 8

– Căn cứ pháp lý tại Quyết định 595/QĐ/BHXH Điều 7 quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích đóng tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên quỹ tiền lương tháng của người lao động.

– Thời hạn: trước ngày 31/8/2019

Thứ sáu, trích nộp kinh phí công đoàn tháng 8

– Căn cứ pháp lý tại Điều 5 và khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về tài chính công đoàn: tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

– Mức đóng kinh phí công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

(Lưu ý: Doanh nghiệp dù có hay chưa có tổ chức Công đoàn cũng phải đóng kinh phí công đoàn tháng 8/2019 cho người lao động)

Đó là 6 công việc kế toán cần lưu ý và thực hiện trong tháng 8 này. Hy vọng, bài viết tổng hợp này của hóa đơn điện tử EasyInvoice đã phần nào giúp cho kế toán theo dõi được thời hạn nộp các loại giấy tờ kê khai về thuế, tiền bảo hiểm của doanh nghiệp…

0981 772 388