05 TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN THUẾ NGỪNG CẤP MÃ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

03-10-2018

Trường hợp doanh nghiệp sẽ bị ngừng cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là một trong những điểm mới của Nghị định 119/2018/NĐ-CP mà các doanh nghiệp cần lưu ý.

 

05 trường hợp doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ ngừng cấp mã hóa đơn điện tử

 

Cơ quan thuế luôn có những giải pháp quản lý tình hình sử dụng hóa đơn hiệu quả, theo đó việc cấp mã hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp cũng được cơ quan thuế đặc biệt chú trọng, cụ thể 5 trường hợp cơ quan thuế ngừng cấp mã hóa đơn điện tử trong Nghị định 119 như sau:

- Những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và các hộ, các nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

- Nếu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và các hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế đã xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

- Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và các hộ, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý có thẩm quyền ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

-  Cùng với đó, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và các hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nhằm cưỡng chế nợ thuế.

- Và cuối cùng là các doanh nghiệp thuộc trường hợp khác theo quy định của Bộ Tài Chính.

Ngoài ra, những trường hợp doanh nghiệp kể trên vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi doanh nghiệp đã thông báo với cơ quan thuế về việc tiếp tục kinh doanh hôặc được cơ quan thuế khôi phục mã số thuế và doanh nghiệp đó được cơ quan thuế bãi bỏ, quyết định cưỡng chế nợ thuế.

Đồng thời, được sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực đối với các doanh nghiệp khi dừng hoạt động kinh doanh mà vẫn cần hóa đơn điện tử để giao cho khách nhằm thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh và cần có văn bản cụ thể thông báo với cơ quan thuế về việc tiếp tục được sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó với 5 trường hợp trên, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và các hộ, kinh doanh sẽ không được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã xác thực nữa.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/